ZpětÚvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace ozákaznících jsou uchovávány vsouladu splatnými zákony České republiky, zejména se zákonem oochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků apředpisů. reality MGO, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti aneposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá reality MGO, s.r.o. sjejich osobními údaji pouze avýhradně vrozsahu, který připouští zákon oochraně osobních údajů, ato především v§5odst. 2písm. b) av§5odst. 6.


Rychlý kontakt


Mobil:+420 777 305 505
info@reality-mgo,cz

Aktuality

30.03.2016

Změna zákona o dani z nabytí nemovité věci

Zákon je v poslanecké sněmovně ve fázi dodávání pozměňovacích návrhů, a to do 24. března 2016.

Celá aktualita »

16.10.2015

reality MGO s.r.o. podporuje kultivaci realitního trhu

Nová právní úprava by mohla přinést jasná pravidla pro výkon činnosti realitního zprostředkovatele. Naše společnost reality MGO s.r.o. jednoznačně podporuje úpravy, kterou povedou ke zvýšení důvěry spotřebitelů v realitní služby a přispějí ke snížení počtu neprofesionálních a nepoctivých subjektů působících na trhu.

Celá aktualita »

Archiv aktualit