ZpětÚvodSlužby Veřejné dražby

Veřejné dražby

Jsme koncesovanou společností v oboru provádění veřejných dražeb podle zákona č.26/2000 Sb. Veřejné dražby jsou silným nástrojem při převodech nemovitostí, zejména v oblasti:

1) Realizace zástavního práva k nemovitosti, tzn. pro věřitele možnost efektivně a regulérně zpeněžit nemovitost (i jiný majetek), který poskytl dlužník do zástavy.

2) Zpeněžení majetku z konkursních podstat úpadců. Tento způsob je správci konkursních podstat hojně využíván, zejména z důvodu naprosté transparentnosti prodeje a vyloučení možnosti budoucího zpochybňování prodeje.

Veřejné dražby umožňují dosažení objektivně nejvyšší prodejní ceny, záruka úhrady ceny je zajištěna povinností složit dražební jistotu a vazbou přechodu vlastnictví na úhradu ceny (v opačném případě propadá dražební jistota a k přechodu vlastnictví nedochází). Zpeněžení pomocí veřejné dražby je zajímavé i z daňového hlediska, protože daň zpřevodu nemovitostí se vyměřuje z vydražené ceny a nikoliv z ceny stanovené znaleckým posudkem podle č.151/97 Sb. Administrativní cena podle uvedené vyhlášky je v mnoha případech výrazně vyšší než cena realizovaná a přímý prodej mimo dražbu neúměrně zatěžuje plátce daně a snižuje tak výnos z prodeje.

V oblasti provádění veřejných dražeb a oceňování jsme byli v celorepublikovém výběrovém řízení vybráni za smluvní partnery společnosti KONPO - jednoho z největších správců pohledávek.


Rychlý kontakt


Mobil:+420 777 305 505
info@reality-mgo,cz

Aktuality

14.02.2023

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMŮ

Jak je to s daňovou povinností pro ty, co v roce 2022 prodali nemovitost či družstevní podíl?

Celá aktualita »

Archiv aktualit