ZpětÚvodSlužby Veřejné dražby

Veřejné dražby

Jsme koncesovanou společností v oboru provádění veřejných dražeb podle zákona č.26/2000 Sb. Veřejné dražby jsou silným nástrojem při převodech nemovitostí, zejména v oblasti:

1) Realizace zástavního práva k nemovitosti, tzn. pro věřitele možnost efektivně a regulérně zpeněžit nemovitost (i jiný majetek), který poskytl dlužník do zástavy.

2) Zpeněžení majetku z konkursních podstat úpadců. Tento způsob je správci konkursních podstat hojně využíván, zejména z důvodu naprosté transparentnosti prodeje a vyloučení možnosti budoucího zpochybňování prodeje.

Veřejné dražby umožňují dosažení objektivně nejvyšší prodejní ceny, záruka úhrady ceny je zajištěna povinností složit dražební jistotu a vazbou přechodu vlastnictví na úhradu ceny (v opačném případě propadá dražební jistota a k přechodu vlastnictví nedochází). Zpeněžení pomocí veřejné dražby je zajímavé i z daňového hlediska, protože daň zpřevodu nemovitostí se vyměřuje z vydražené ceny a nikoliv z ceny stanovené znaleckým posudkem podle č.151/97 Sb. Administrativní cena podle uvedené vyhlášky je v mnoha případech výrazně vyšší než cena realizovaná a přímý prodej mimo dražbu neúměrně zatěžuje plátce daně a snižuje tak výnos z prodeje.

V oblasti provádění veřejných dražeb a oceňování jsme byli v celorepublikovém výběrovém řízení vybráni za smluvní partnery společnosti KONPO - jednoho z největších správců pohledávek.


Rychlý kontakt


Mobil:+420 777 305 505
info@reality-mgo,cz

Aktuality

30.03.2016

Změna zákona o dani z nabytí nemovité věci

Zákon je v poslanecké sněmovně ve fázi dodávání pozměňovacích návrhů, a to do 24. března 2016.

Celá aktualita »

16.10.2015

reality MGO s.r.o. podporuje kultivaci realitního trhu

Nová právní úprava by mohla přinést jasná pravidla pro výkon činnosti realitního zprostředkovatele. Naše společnost reality MGO s.r.o. jednoznačně podporuje úpravy, kterou povedou ke zvýšení důvěry spotřebitelů v realitní služby a přispějí ke snížení počtu neprofesionálních a nepoctivých subjektů působících na trhu.

Celá aktualita »

Archiv aktualit